Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň


Vedúca školskej jedálne: Edita Baffyová

Ukončené vzdelanie: Hotelová akadémia Kežmarok

Kontakt: 055 /4602408
 

Poplatky:

Obec Mokrance v zmysle článku 2 VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :

Materská škola
(Stravníci od 2 - 6 rokov)
Desiata
0,36 €   
Obed
0,85 €
Olovrant
0,24 €
Spolu
1,45 €
         
Základná škola
(stravníci od 6 – do 11 rokov )     
Desiata
0,49 €
Obed
1,15 €
  Spolu 
1,64 €
         
Základná škola
(stravníci  - zamestnanci)  
  Obed
1,35 € + 3,15 €
  Spolu
4,50 €

   


Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov vo výške, ktorú určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka