Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne komunikácie

Miestne komunikácie

Vybavuje :

Andrea Kovácsová, podateľňa

Kontakt:  055 /4603839

E-mail:  obecmokrance@stonline.sk
 

Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné  a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu. (§ 4b zákona č. 135/1961 Zb.).

Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.
 

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií  ......................................  80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.


Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie.

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 83

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych
komunikácií  .........................................................................................................  70 eur

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy
a miestnych komunikácií  ..................................................................................... 40 eur

 

Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie k susediacej nehnuteľnosti.

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 85

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti  ...................................................................................................... 30 eur


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka