Základná škola

Škola v obci sa spomína už r. 1850 a prvým učiteľom bol pán Drimal. Pre nevyhovujúci stav bola škola zrušená a roku 1908 postavená nová, ktorá sa zachovala do dnešných dní a slúži svojmu pôvodnému účelu. Škola stojí neďaleko kostola.