Súčasnosť

Obec s viac ako 1350 obyvateľmi leží 27 kilometrov juhozápadne od Košíc v západnej časti Košickej kotliny na prítoku potoka Ida.
Obec si do dnešných dní zachovala svoj poľnohospodársky charakter.
Chotár obce leží v nadmorskej výške 180 - 293 m. Prevažne odlesnený chotár na náplavových kužeľoch Bodvy a potoka Čečanka, južne od obce na nive, tvoria treťohorné usadeniny. Chotár má ilimerizované a nivné pôdy.
Na severe je dubový lesík. Chotár obce pretína Mokranecký a Chodý potok, ktoré sa vlievajú do potoka Ida.
Z divej zveri tu žijú hlavne jelene, srny, diviaky, poľné zajace, veveričky, tchory a divé mačky.
Počasie je mierne, často veľmi suché. Zimy sú miernejšie, leto býva teplé a suché.