Materská škola

27. augusta 1948 bola v malom kultúrnom dome otvorená jednotriedna materská škola, od roku 1954 umiestnená v časti kúrie Dessewffyovcov a od roku 1974 sídli v novej budove, ktorá po všetkých stránkach vyhovuje požiadavkám modernej predškolskej výchovy.